Sut i Ddefnyddio Peiriannau Abductor & Adductor

12

Yn ddelfrydol, pan fyddwch chi'n ymarfer corff, dylai'r symudiadau rydych chi'n eu perfformio dargedu'r symudiadau y byddwch chi'n eu perfformio yn eich bywyd bob dydd.Dyma pam pan fyddwn yn hyfforddi ar gyfer camp, rydym yn tueddu i ganolbwyntio ar symudiadau sy'n debyg i'r rhai a ddefnyddir yn y gamp honno.Bydd hyn yn ein helpu i wella cryfder a pherfformiad.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n athletwr, mae'n debyg eich bod chi'n hyfforddi dim ond i wella ansawdd eich bywyd, er enghraifft, mae cefn cryf yn golygu os oes rhaid i chi godi cês trwm neu gario nwyddau yn y gwaith, rydych chi'n llai tebygol. i gael eich anafu o foncyff eich car.

Ychydig iawn o symudiadau mewn bywyd go iawn sy'n gofyn ichi agor a chau'ch coesau yn erbyn ymwrthedd, sy'n golygu, er y gallech fod yn well eich byd gyda'r peiriannau hyn, efallai na fydd ganddynt y buddion y gallwch eu cyflwyno i'r byd go iawn ar yr un pryd.Er enghraifft, gall Deadlifts fod fel hyn, a dyna pam y gall fod yn ddefnyddiol paru'r ymarferion hyn ag ymarferion eraill.

Mae yna rai symudiadau gwych sy'n dod i'r meddwl pan fyddwch chi eisiau siapio rhan isaf eich corff.Os mai braster corff yw'r broblem, dim ond trwy ei gyfuno â rhaglen faethol dda a hyfforddiant y gellir ei leihau.Dyma lasbrint ar gyfer y nodau corff isaf rydych chi'n gobeithio eu cyflawni!

sgwat

deadlift

lunge

gwthiad clun

Os ydych chi eisiau hyfforddi'ch adductors a'ch abductors yn benodol, yn enwedig ar ôl anaf, ystyriwch wneud rhywfaint o hyfforddiant band.Bydd y mathau hyn o ymarferion yn gweithio'r cyhyrau'n effeithiol ac yn ddiogel heb roi straen diangen ar yr asgwrn cefn, ac mae'r symudiadau yn fwy perthnasol i fywyd go iawn.


Amser postio: Mehefin-20-2022