Ymprydio Nid yw ymarfer corff yn gweithio i bawb

Pan fydd ymarfer corff egnïol a mynd ar ddeiet iawn wedi dod yn god ymddygiad ar gyfer llawer o adeiladwyr corff, mae ymarfer ymprydio wedi dod yn fodd ymarfer corff a all gael y ddau.

Oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl yn meddwl y gall ymarfer corff ar ôl cyfnod o ymprydio gyflymu'r broses o losgi braster.Mae hyn oherwydd bod y storfeydd glycogen yn y corff ar fin cael eu disbyddu ar ôl ympryd hir, sy'n golygu y gall y corff fwyta mwy o fraster yn ystod ymarfer corff.

2
3

Ond efallai na fydd effaith llosgi braster ymarfer corff ymprydio yn well.Bydd problem hypoglycemia a achosir gan ymarfer ymprydio hefyd yn lleihau perfformiad ymarfer corff yn fawr.

Er enghraifft, gallwch chi redeg pum cilomedr aerobig ar stumog wag, ond gallwch redeg wyth i ddeg cilomedr ar ôl bwyta.Er bod canran y braster sy'n cael ei losgi ar stumog wag yn uwch, gall cyfanswm y calorïau a losgir fod yn uwch gydag ymarfer corff ar ôl bwyta.

4
5

Nid yn unig hynny, ond mae ymarfer ymprydio hefyd yn peri ansicrwydd mawr i wahanol grwpiau o bobl.

Ar gyfer enillwyr cyhyrau sy'n gwneud ymarfer corff ymprydio am amser hir, gellir lleihau nifer yr ailadroddiadau o'r cryfder mwyaf, a bydd cyflymder y cyfnod adfer ar ôl ymarfer hefyd yn arafach na chyflymder yr ymarferwyr sy'n bwyta'n normal;tra bod y rhai sydd â siwgr gwaed isel yn dueddol o gael pendro a hyd yn oed pendro ar ôl gwneud ymarfer corff ar stumog wag.Problemau sioc tymor byr;gall adeiladwyr corff heb ddigon o gwsg a chyflwr meddwl gwael, ac ymarfer ymprydio hefyd brofi anghydbwysedd hormonaidd.

6

Gall ymarfer ymprydio losgi braster, ond nid o reidrwydd i bawb.Yn enwedig i'r rhai sy'n hyfforddi gartref yn ystod yr epidemig, mae angen ystyried ymarfer ymprydio.


Amser postio: Mehefin-17-2022